Za sve profesionalne poljoprivrednike - kontejneri za sadnice. Garancija i kvaliteta proizvoda osigurava Vam dobre prinose i sigurnu berbu.

540Kontejner za 540 sadnica

Šifra: Fc540

Raspored 18X30, dimenzije 510X310 mm, visina 22 mm, sadna mjesta 12X12X22 mm
Pakiranje:25 kom

336Kontejner za 336 sadnice

Šifra: Fc336

Raspored 24X14, dimenzije 530X317 mm, visina 25 mm, sadna mjesta Ǿ18*25 mm
Pakiranje:25 kom

252Kontejner za 252 sadnice

Šifra: Fc252

Raspored 21X12 , dimenzije 510x310 mm, visina 34 mm.

0360Kontejner za 360 sadnica

Šifra: Fc360

Raspored 15x24, dimenzije 525x317 mm, visina 25 mm, sadna mjesta 16X16X25 mm.
Pakiranje. 25 kom
Cijena po komadu:

0160Kontejner za 160 sadnica

Šifra: Fc160

Raspored 10x16, dimenzije 530x317 mm visina 47 mm, sadna mjesta ∅29x47 mm.
Pakiranje: 20 kom
Cijena po komadu:

0104Kontejner za 104 sadnice

Šifra: Fc104

Raspored 8x13, dimenzije 530x325 mm, visina 43 mm, sadna mjesta ∅36x57 mm.
Pakiranje: 25 kom
Cijena po komadu:

0084Kontejner za 84 sadnice

Šifra: Fc084

Raspored 7x12, dimenzije 530x317 mm visina 45 mm, sadna mjesta ∅37x45 mm.
Pakiranje: 25 kom
Cijena po komadu:

60Kontejner za 60 sadnica

Šifra: Fc060

Raspored 6x10, dimenzije 515x310 mm visina 50 mm, sadna mjesta ∅40x50 mm.
Pakiranje: 20 kom
Cijena po komadu:

54Kontejner za 54 sadnice

Šifra: Fc054

Raspored 6x9, dimenzije 530x317 mm visina 50 mm, sadna mjesta 45x50x50 mm.
Pakiranje: 25 kom
Cijena po komadu:

45Kontejner za 45 sadnica

Šifra: Fc045

Raspored 5x9, dimenzije 525x305 mm, visina 130 mm, sadna mjesta  51x51x130mm.

Cijena po komadu:

40TN6Kontejner za 40 sadnica

Šifra: Fc040

Raspored 5x8, dimenzije 530x317 mm, visina 60 mm, sadna mjesta ∅60x60 mm.
Pakiranje: 25 kom
Cijena po komadu:

0040Kontejner za 40 sadnica

Šifra: Fc040I

Raspored 5x8, dimenzije 530x325 mm, visina 50 mm, sadna mjesta 55x55x50 mm.
Pakiranje: 25 kom
Cijena po komadu:

0024Kontejner za 24 sadnice

Šifra: Fc024

Raspored 4x6, dimenzije 530x317 mm, visina 50 mm, sadna mjesta 70x75x50 mm.
Pakiranje: 25 kom